Memoriál Dany Tunkrové - šestý roční soutěže stavby a programování robotů

Již tradičně pořádá Katedra technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se spolkem Technické kurzy Brno a Technické Kurzy s.r.o.
 
Soutěž se uskutečnila 20.6.2018 na Pedagogické fakultě MU na učebně 29 , Poříčí 31. Neveřejná část soutěže byla od 9.00 hod do 14:00 hodin. Od 14:00 do 15:00 hodin soutěžící povedli workshop pro rodiče, sourozence, kamarády, ale i další zájemce a v něm ukázali, jak takového robota naprogramovat.
 
Od 15:00 hodin bylo vyhlášení výsledků soutěže. Ceny soutěžícím předal děkan pedagogické fakulty doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., vedoucí katedry technické a informační výchovy Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. a jednatelka sdružení Technické kurzy Brno, Mgr. Marta Nováková.
 
Pan děkan také předal zvláštní ceny žákům kurzů stavby a programování robotů za reprezentaci KTeIV, Pedagogické fakulty i kroužků robotiky na významných akcích v české republice (Science Slamy, Noci vědců v TM, Workšopy v Heřmanově Městci, ve Vida centru v Brně a mnoha dalších) i v zahraničí na Technické univerzitě v Košicích. Šlo o tyto žáky: Vojta Studený, Jiří Mašek, Martin Němec, Daniel a Samuel Grigerovi, Jiří Žák, František Zyka, Ivan Sláma, kteří se již několik let na těchto akcích podílejí a dále pak Matyáš Toman, Robin Langer, Lukáš Witpeerd, Flip Kachyňa, Marek Zeman, Vojta Vaňhara, Tomáš Bumbálek a Nabi Ghalib, kteří se účastnili zatím jedné akce.
 
Hlavním organizátorem soutěže byl doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D., zástupce vedoucího katedry KTeIV a hlavní vedoucí kroužků stavby a programování robotů. Soutěže se účastnili žáci ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Horníkova Brno, ZŠ Židlochovice, ZŠ Pohořelice, ZŠ Rajhrad a ZŠ Svitavy.
 

Memoriál Dany Tunkrové - pátý roční soutěže stavby a programování robotů

Soutěž pořádá Katedra technické a informační výchovy, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Memoriál proběhl letos na ZŠ Tyršova Židlochovice neveřejná část v úterý 27.6. a veřejná část s wokshopem pro rodiče a vyhlášením výsledků ve středu 28.7. 2017

 

Čtvrtý ročník soutěže je prvním ročníkem memoriálu Dany Tunkrové

Naše kurzy jsou světově unikátní tím, že pracují již s žáky třetích tříd základní školy. Na tuto myšlenku nás přivedla paní učitelka Dana Tunkrová, učitelka 1. stupně základní školy s neskutečným talentem jak pracovat s tak malými dětmi. Nebýt ní, tak by se metodika věnovala až žákům druhého stupně základní školy. V této chvíli již systematicky pracujeme s dětmi od třetí třídy již třetím rokem. Metodika již má zcela konkrétní podobu a je prakticky hotová pro první level kurzů, který je počítán na první tři roky práce s dětmi ve vzdělávacích kurzech. Metodika je stále živá a finalizována a od původní verze dostála ještě rozšíření o praktické činnosti žáků v kurzech. Po dlouhé velmi těžké nemoci paní Dana Tunkrová v prvním roce práce na finálizaci metodiky umírá. Její ztráta velmi zpomalila a ztížila práci na metodice. Bez jejích dlouholetých zkušeností s prací s děmi 1. stupně a obrovského daru schopnosti s nimi pracovat je práce na metodice velmi náročná a vyžaduje aby autor metodiky, doc. Hrbáček velmi pracně získával zkušenosti s výukou  a prací s dětmi. Naštěstí jeho bezmála tříletá práce s paní učitelkou Tunkrovou jej nasměrovala správným směrem a lze tuto metodiku postupně finalizovat. Před třemi roky byla zahájena výuka ve vzdělávacích kurzech stavby a programování kurzů podlé této metodiky novými systémy H&S na ZŠ v Židlochovicíc. V současné době je v těchto kurzech více než 40 žáků základních škol v kurzech v Brně, v Ivančicích, Pohořelicích, Židlochovich a Mikulčicích. Metodika vede žáky způsobem, jakým pracují špičkoví konstruktéři a vývojáři těchto systémů. Jen obtížnost je redukována na úroveň jejich schopností a věku. Vzhledem k tomu, že do kurzů příjdou děti třetí třídy základní školy a kurz nekončí po ukončení základní školy, počítáme že metodika povede žáky od základní školy až na školu vysokou, budou mít tedy dobrý řemeslný, technický, konstruktérský i programátorský základ pro vlastní rozvoj nejen při studiu na vysoké škole.

Soutěž proběhla 29.6.2016 tentokrát na ZŠ Novolíšeňská v Brně. Její neveřejná část probíhala 28.6. dopoledne a 29.6. dopoledne, kdy soutěžící plnily povinná i voltitená zadání. Úroveň jejich prací mile překvapila sedmičlenou porotu v čele s doc. Hrbáčkem a doc. Strachem z PdF Masarykovy univerzity, Katedry technické a informační výchovy, která je hlavním pořadatele soutěže. Spoluorganizátorem byl spolek Technické kurzy Brno a pani mgr. Martou Novákovou. Protože byla soutěž změněna na Memoriál Dany Tunkrové, mohli jsme na tonto vyhlášení přivítat vzácné hosty - maminku Dany Tunkrové, její dceru Žanetu a její blízkou kamarádku Danu. Rovněž nás navštívili vzácní kolegové z plzeňské univerzity a plzeňského centra robotiky a elektroniky. Největším uznáním a radostí pro nás organizátory byly rozzářené oči všech soutěžících, jejich rodičů a příbuzných. Atmosféra i přes horké počasí a vedro, které bylo v učebnách školy byla milá, příjemá a přátelská, která je tou nejkrásnější odměnou nejen pro orgamizátory soutěže ale především pro organizátory a lektory kurzů. Děkuji všem přítomným za krásnou přátelskou pozitivní atmosféru i uctivou a milou vzpomínku na Danu Tunkrovu.

Od této chvíle jsou a budou diploy v této podobě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O naší soutěži napsala i Rovnost, její obrazová verze ne webu je zde a můžete ji shlédnout.

Daniel Griger, jeden z žáků kurzu, natočil, sestříhal a vytvořil krásnou videoreportáž z veřejné části soutěže - V první části děti učili své rodiče, známé, kamarády i další návštěcníky jak se programují roboti a v druhé části bylo vyhlášení výsledků soutěže. Podívejte se na jeho opravdu pěknou a zajímavou videoreportáž.

 

Videoreportáž ze soutěže i předávání cen a překvapení pro rodiče

Tuto pěknou reportáž pro nás natočil a zpracoval tatínek jednoho našeho žáka z kurzu pan Němec, moc mu za to děkujeme.

 

Třetí ročník soutěže programování robotů 2015

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 proběhl na ZŠ Židlochovice již třetí ročník soutěže „Programování robotů“ žáků základních škol. V letošním roce se soutěže účastnili pouze žáci, kteří navštěvují vzdělávací kurzy stavby a programování robotů H&S electronic systems a jejich lektoři. Ze 40 žáků kurzů se do soutěže nominovalo 27 žáků a lektorů ze šesti škol – ZŠ Židlochovice, ZŠ Střelice, ZŠ Mikulčice, ZŠ Pohořelice, ZŠ Antonínská Brno, ZŠ Křídlovická Brno a GJB Ivančice. Soutěž již tradičně organizoval spolek „Technické kurzy Brno“ zastoupený mgr. Martou Novákovou ve spolupráci s Katedrou technické ma informační výchovy, Pedagogické fakuty, Masarykovy univerzity - hlavní organizátor soutěže doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. Záštitu nad soutěží převzal IVAR Bratislava.

Výsledky:

kategorie 1 mladší žáci (3. a 4. třída)                  1. Toman Matyáš – ZŠ Židlochovice
                                                                             2. Kučerňák Adam – ZŠ Křídlovická – Brno
                                                                             3. Langer Robin – ZŠ Pohořelice

kategorie 1 starší žáci (5. až 9. třída)                  1. Šafář Radim – GJB Ivančice
                                                                             2. Čížek Jakub – GJB Ivančice
                                                                             3. Dedek Daniel – GJB Ivančice

kategorie 2 starší žáci                                          1. Studený Vojta – ZŠ židlochovice
                                                                             2. Mašek Jiří – ZŠ Židlochovice
                                                                             3. Lounek Dominik – ZŠ Kŕídlovická – Brno

kategorie lektoři vzdělávacích kurzů                    1. Hromčík Tomáš
                                                                             2. Chmelař Ladislav
                                                                             3. Kavlík Richard

 

Druhý ročník soutěže programování robotů 2014

Soutěže se zúčastnilo 30 žáků ze 4 základních škol (Svitavy, Brno Antonínská, Brno Křídlovická a Židlochovice) a 6 lektorů vzdělávacích kurzů stavby a programování robotů.

Soutěž i výuka stavby a programování robotů jak na ZŠ, tak i v rámci vzdělávacích kurzů je realizována na robotických stavebnicích H&S electronic systems.

Soutěž pořádalo občanské sdružení Technické kurzy Brno ve spolupráci s Katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Krajsou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje.

Soutěžilo se v kategoriích:
Vzdělávací kurzy - mladší žáci 3. a 4. třídy ZŠ, starší žáci 3. a 4. třídy ZŠ, mladší žáci 5. a 6. třídy ZŠ, starší žáci 5. a 6. třídy ZŠ, žáci 7. až 9. třídy ZŠ.

Žáci základních škol - žáci 3. a 4. třídy ZŠ.

Lektor vzdělávacích kurzů.

Souutěž proběhla 26.června 2014. Na sotěži byli přítomni Miroslav Kasáček, předseda představenstva KHK JMK, doc. ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. ředitel Technické kurzy Brno, doc. PhDr Zdeněk Friedmann, CSc. vedoucí KTeIV PedF MU a vedení ZŠ Židlochovice. Ředitelkou soutěže byla Mgr. Marta Nováková.

 

Robotický den a soutěž programování robotů pro žáky ZŠ Židlochovice 2013 - první ročník soutěže

Záštitu nad soutěží převzala Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, která do soutěže věnovala věcné ceny. Spolupořadately byly firmy Technické kurzy s.r.o. a H&S electronic systems, která věnovala ceny pro vítěze.

Šlo o první ročník. Rádi bychom, aby se sotěž stala tradiční.

Diplom

Jména soutěžících:

ZŠ Židlochovice

Janíček Jakub 3. třída, Vitula Petr 3. třída, Sklenský Daniel 3. třída, Večeřa Tomáš 5. třída, Otýpka Martin 5. třída
Vráblík Zdeněk 5. třída, Šuba David 5. třída, Kohút Ondřej 7. třída, Jílek Adam 8. třída

ZŠ Mšec

Březnovský Robert 8. třída, Šrytr David 9. třída, Šrytr Lukáš 9. třída, Soule Nicole 9. třída

Umístění v kategorii žáků 3. a 4. třídy
1. místo Vitula Petr
2. místo Janíček Jakub

Umístění v kategorii žáků 5. až 7. třídy
1. misto Kohút Ondřej
2. místo Šuba David
3. místo Otýpka Martin

Umístění v kategorii žáků 8. a 9. třídy
1. místo Jílek Adam
2. místo Šrytr David

 

Pro soutěžící byl připraven neformální program

Návštěva Středního odborného učiliště Sokolnice. NA polygonu pro práci pod napětím VN a NN a si mohli žáci sáhnout na 22 000 V holou rukou

 
 
 
 
TOPlist